WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

CONTACT BONDING ADHESIVE zapewnia doskonałą przyczepność, zarówno pomiędzy sklejonymi materiałami z EPDM marki STRUCTASEAL®, jak i pomiędzy folią EPDM a odpowiednim podłożem, do którego jest przyklejona. Połączenie klejowe jest przy tym elastyczne i wodoszczelne. 

Klej kontaktowy jest przeznaczony specjalnie do klejenia produktów z EPDM  marki HERTALAN® na poziomych i pionowych podłożach z m.in. drewna, betonu, materiałów kamiennych, laminowanych płyt izolacyjnych itp. Podłoże takie musi być gładkie, czyste, suche i odtłuszczone. Klejenie musi odbywać się w temperaturze powyżej +5°C. W połączeniu z uszczelniaczem MS Polymer klej ten można też stosować do wykonywania połączeń „na zakładkę” jednego produktu z EPDM marki HERTALAN® na drugim.

• ZUŻYCIE
 Zużycie kleju jest uzależnione od rodzaju podłoża i wynosi
(przy nanoszeniu dwustronnym) ok. 500 g/m2

• PRZECHOWYWANIE
Puszki należy przechowywać zamknięte w suchym,
chłodnym (powyżej +5°C) i wentylowanym pomieszczeniu.
Należy usunąć wszystkie możliwe źródła zapłonu.
Nie wolno palić w pobliżu puszek z klejem.

Fast

Fast

Easy

Easy

Safe

Safe

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami bez zobowiązań

Potrzebujesz fachowej porady? Chcesz się dowiedzieć, jakie korzyści przyniosą Ci produkty STRUCTASEAL®?

Chętnie służymy pomocą!

Kontakt